Luisteren en leren: Onze aanpak bij Eigenwijs Herstel

Eigenwijs Herstel is een organisatie die zich toelegt op het welzijn van een diverse doelgroep. Wat ons onderscheidt, is onze voortdurende focus op het luisteren naar en handelen naar de wensen van de mensen die we ondersteunen. Op die manier blijven we leren en vernieuwen, met altijd de intentie om de best mogelijke ondersteuning te bieden.

Veiligheid en samenwerking: Onze unieke benadering

Eigenwijs Herstel onderscheidt zich ook door zorg te dragen dat er altijd voldoende mensen en ervaringsdeskundigen aanwezig zijn. Er staat te allen tijde een behandelaar klaar als achterwacht. Wat ons uniek maakt, is dat de instroom van bezoekers bij Eigenwijs Herstel via Bouwman Psychiatrie B.V. verloopt. Deze samenwerking waarborgt niet alleen de veiligheid van onze bezoekers en ervaringsdeskundigen, maar zorgt er ook voor dat wij een betere en veiligere omgeving kunnen bieden. Bij Eigenwijs Herstel streven we ernaar om een ondersteunende en veilige community te creëren waar iedereen zich gehoord en gesteund voelt op zijn of haar herstelreis.

Ervaringsdeskundigen in de lead

Daarnaast fungeren we als een leerplek voor ervaringsdeskundigen. Hierdoor kunnen ervaringsdeskundigen niet alleen zelf groeien, maar ook anderen ondersteunen. Een rode draad in al onze activiteiten is het gebruik van ervaringskennis om het herstel van welbevinden te bevorderen.

Enkele van de belangrijkste functies van Eigenwijs Herstel omvatten:

Ontmoeting: We bieden laagdrempelige ontmoetingsplekken waar mensen samenkomen zonder strikte doelen en zij elkaar ondersteunen.

Zelfhulp: We faciliteren zelfhulpgroepen waar mensen met vergelijkbare uitdagingen elkaar kunnen helpen en ondersteunen.

Educatie: Eigenwijs Herstel organiseert studiebijeenkomsten over verschillende thema’s om kennis en begrip te vergroten.

Respijt: We bieden momenten van rust en ontspanning voor mensen die dat nodig hebben.

Creatieve en lichaamsgerichte activiteiten: Eigenwijs Herstel biedt diverse activiteiten zoals o.a. een kookgroep en wandelgroep, waarbij creativiteit en lichamelijke gezondheid worden gestimuleerd.

Leerplek voor ervaringsdeskundigen: We bieden leerplekken om ervaringsdeskundigen te onderwijzen, zodat zij anderen kunnen bijstaan.

Een veilige haven: Eigenwijs Herstel als thuis

Kortom, bij Eigenwijs Herstel draait alles om het creëren van een ondersteunende gemeenschap waarin mensen zich gehoord voelen, zich kunnen ontwikkelen en samen werken aan hun herstel. Onze aanpak is flexibel, inclusief en gebaseerd op de behoeften en wensen van de mensen die we helpen. Eigenwijs Herstel heeft als uitgangspunt dat zingeving en verbondenheid goed met elkaar samengaan. (Kwetsbare) mensen hebben een veilig thuis nodig om hierin te groeien. Eigenwijs Herstel biedt deze veilige plek en helpt, samen met een keten van presentie, om te groeien. Eén van de belangrijkste punten van de Eigenwijs Herstel is een geborgde basale veiligheid.