Eigenwijs Herstel richt zich op het bieden van ondersteuning aan mensen met een psychische en sociaal-emotionele kwetsbaarheid Eigenwijs Herstel benadrukt het belang van zelfregie en herstel, waarbij mensen de mogelijkheid krijgen om hun eigen leven vorm te geven en een nieuwe balans te vinden na psychische ontwrichting.

Het VN Verdrag Handicap erkent het recht van alle mensen om een zelfstandig leven te leiden, ongeacht eventuele beperkingen. Ondanks dit recht blijkt uit verschillende onderzoeken dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vaak te maken hebben met een lagere kwaliteit van leven en minder maatschappelijke participatie, wat onder andere kan leiden tot eenzaamheid.

Eigenwijs Herstel komt voort uit de cliƫntenbeweging als een reactie op tekorten in de zorg en ondersteuning. Het biedt een alternatief waar mensen met een psychische kwetsbaarheid elkaar ondersteunen bij het vormgeven van hun leven. Het initiatief legt de nadruk op zelfregie en herstel, wat inhoudt dat mensen zelf richting geven aan hun leven en streven naar een nieuwe balans, los van de beperkingen die ze ervaren.

Het concept van herstel verwijst niet naar genezing van ziekte, maar naar het vinden van een nieuwe betekenisvolle invulling van het leven. Dit kan inhouden dat mensen betekenisvolle rollen en activiteiten hervinden en leren omgaan met de uitdagingen die hun psychische problemen met zich meebrengen. Hierbij staat het idee van positieve gezondheid centraal, waarbij niet alleen de afwezigheid van ziekte, maar ook het vermogen om met diverse levensuitdagingen om te gaan en zelfregie te voeren, centraal staat. Eigenwijs Herstel draagt zo bij aan het vergroten van de zelfstandigheid en het verminderen van de afhankelijkheid van professionele zorg bij mensen met een psychische kwetsbaarheid.