Onze missie

Onder onze missie verstaan wij het fundament onder onze organisatie, datgene waar wij voor staan.

Bouwman Psychiatrie B.V. heeft Stichting Eigenwijs Herstel opgericht vanuit de diepgewortelde overtuiging dat naast psychiatrische behandelingen, herstelondersteunende zorg en presentie van onschatbare waarde zijn.

Onze missie is het bevorderen van herstel en welzijn door individuen te ondersteunen in hun persoonlijke groei en zelfontplooiing en zo bij te dragen aan een betekenisvolle en duurzame verandering in hun leven. Wij geloven sterk in het ontketenen van de innerlijke kracht van onze cliënten en het benutten van hun mogelijkheden.

Onze visie

Met onze visie bedoelen we de manier waarop we onze missie vormgeven, datgene waar we voor gaan.

Bij Eigenwijs Herstel staat ons werk in het teken van ’t Hart. Stichting Eigenwijs Herstel biedt aanvullende diensten op het gebied van herstelondersteuning, waarbij ruimte wordt gecreëerd voor individuen om hun eigen ontwikkeling vorm te geven, ver weg van vooraf vastgestelde behandelplannen. Als een herstelacademie streeft Eigenwijs Herstel ernaar om het herstelproces zoals dat in behandeling wordt besproken, waar mogelijk en noodzakelijk, te ondersteunen.