Op de eerste verdieping van ons mooie gebouw hangt de spreuk
                                     “Welkom in ’T Hart”

De spreuk staat voor presentie, er zijn voor onze cliënten, en zodoende voor herstelondersteunende zorg.

Niemand kan dit beter verwoorden dan de mensen uit het ‘T Hart zelf:
Eigenwijs herstel heeft als uitgangspunt dat zingeving en verbondenheid goed met elkaar samengaan.
(Kwetsbare) burgers
hebben een veilig thuis nodig om hierin te groeien.
Eigenwijs herstel
biedt psychische kwetsbare burgers deze veilige plek en helpt ze (samen met een keten van presentie) om te groeien.
Eén van de belangrijkste punten van de Eigenwijs herstel is een geborgde en kwaliteit getoetste basale veiligheid.     

Samen met behandelaren, vrijwilligers en vrienden en de steun van R. Bouwman Psychiatrie werken aan een veiligheid en de weg naar nieuwe levenskunst.