Het primaire doel van Eigenwijs Herstel is om de bezoekers met psychische kwetsbaarheden te ondersteunen in hun herstelproces. Ons centrale focuspunt is niet zozeer het ‘behandelen’ of ‘genezen’, maar eerder het ‘leren’. Wij streven ernaar om bezoekers te helpen bij het verwerven van nieuwe inzichten, vaardigheden en persoonlijke groei, waardoor ze in staat worden gesteld om hun psychische kwetsbaarheden beter te begrijpen en beheersen, en een positievere, zelfbewuste levensrichting kunnen ontwikkelen.