Met onze visie bedoelen we de manier waarop we onze missie vormgeven, datgene waar we voor gaan.

Bij Eigenwijs Herstel staat ons werk in het teken van ’t Hart. Stichting Eigenwijs Herstel biedt aanvullende diensten op het gebied van herstelondersteuning, waarbij ruimte wordt gecreëerd voor individuen om hun eigen ontwikkeling vorm te geven, ver weg van vooraf vastgestelde behandelplannen. Als een herstelacademie streeft Eigenwijs Herstel ernaar om het herstelproces zoals dat in behandeling wordt besproken, waar mogelijk en noodzakelijk, te ondersteunen.

Wij omarmen innovatie in de zorg en leveren op maat gemaakte diensten, met een sterke nadruk op herstelondersteunende zorg en de kracht van presentie.  We streven ernaar om herstelondersteunende zorg en presentie te bieden, met als doel onze cliënten te begeleiden bij het leren leven met hun beperkingen en kwetsbaarheden.  De aanwezigheid en de inzet van ervaringsdeskundigen met de aan hen eigen innerlijke kracht en mogelijkheden is daarbij van cruciaal belang.

Ons diepste inzicht is dat zonder een plek waar presentie en verbondenheid centraal staan, een individu niet kan doorgroeien naar betekenisvolle relaties met anderen.  Wij verzekeren dit door voortdurend in te spelen op de individuele behoeften en aanwezigheid. Ons doel is om iedereen zich welkom te laten voelen en een gevoel van verbondenheid te koesteren. Zo kunnen allen die zich aan Eigenwijs Herstel verbinden, gedijen in zelfontplooiing en zelfrealisatie.